Køge Bugt Stenrev

Genopretning af livet under havoverfladen

Køge Bugt Stenrev er en frivillig forening der arbejder for etablering og vedligeholdelse af stenrev i Køge Bugt, inklusiv finansiering, forundersøgelser, ansøgninger og aftaler med myndigheder og samarbejdspartnere. Projektet blev påbegyndt i juni 2020. 

Med etablering af stenrevene arbejder foreningen for at: 

  • Øge udbredelsen af stenrevshabitater til gavn for biodiversiteten og vandkvaliteten, da tangskove og stenrev er habitat for mange marine livsformer, optager næring fra vandet og stabiliserer havbunden.
  • Give gode muligheder for forskning og lokal formidling omkring Danmarks marinbiologi, biodiversitet og blå biomasse.
  • Fremme den rekreative brug af Køge Bugt ved at give bedre muligheder for lyst- og fritidsfiskeri, UV-jagt, snorkling og dykkeroplevelser.

Nordea-Fonden har støttet med 3,3 millioner kr. til vores projekt ‘Formidlingsstenrevene Strandgreven og Klintekongen’ og VELUX FONDEN har bevilliget 9,6 millioner kr. til vores forenings projektpakker i ‘Projekt Køge Bugt Marine Park’. Projekterne udføres med vores samarbejdspartnere der igennem mange år har arbejdet for et bedre havmiljø i Danmark; Disse involverer forskere og biologer fra DTU Aqua, DTU Sustain og Fiskeatlas/ Statens Naturhistoriske Museum/ Københavns Universitet, som skal bistå med forskning fiskeundersøgelser ved flere af projekterne. Samtidig samarbejder vi med miljøkonsulenter fra WSP Danmark, som har indgående kendskab til myndighedsansøgning, de nødvendige forundersøgelser af de udvalgte områder i Køge Bugt, og som derudover deltager i flere naturgenopretningsprojekter i de danske farvande.

Projektet laves også i samarbejde med blandt andre Den Blå Planet og kommunerne Stevns Kommune, Køge Kommune, Solrød Kommune, Greve Kommune og Ishøj Kommune, hvor der er sat yderligere 700.000 kr. af til projektet. Det betyder, at der gennem dette samarbejde hidtil er blevet bevilliget omkring 14 millioner kroner til at formidle omkring de mange problematikker og potentialer der relaterer sig til havmiljøet i Køge Bugt, og hvad vi kan gøre for at passe bedre på den.  Læs mere om de planlagte delprojekter i menubaren under De nye stenrev. 
 
Tak til alle medlemmer, frivillige hjælpere, sponsorer og samarbejdspartnere – Vi kunne ikke komme så langt uden Jeres hjælp!

Donation via MobilePay: 443070

Hvad er et Stenrev?

Et stenrev er en konstruktion af sten under vandet, som fungerer som fæstningsmedie for tangplanter som kræver en fast overflade at gro på, da de ikke kan slå rødder i bar sandbund. 

Et stenrevshabitat med store tangskove tilbyder gydepladser, skjulesteder, spisekammer og opvækstmulighder for mange forskellige livsformer – både de stationære fastsiddende organismer, såsom tang og muslinger, og de mobile fritsvømmende dyrearter, såsom fisk, rejer, bløddyr og fugle. 

Der findes stenrev af naturlig oprindelse i de danske farvande, men grundet det historiske stenfiskeri efter sten benyttet til byggerier er der stor mangel på levesteder til de livsformer, som er tilknyttet stenrevshabitater.  

Skærmbillede 2023-07-07 kl. 21.52.42
Et eksempel i lille skala på den samhørighed der er på et stenrevshabitat mellem sten, flora og fauna. Foto: Emma Polauke.
Vores Projekter

Strandgreven
– et kystnært formidlingsrev

De nutidige planer for stenrevsparken ud for Mosede Fort, Greve, består i opførslen af stenrevne Strandgreven og Klintekongen. Strandgreven opføres tæt ved kysten, og vil her give mulighed for at opleve de marine livsformer, som er knyttet til den kystnære zone. 

Stenrevet Klintekongen - Et stenrev i dybet

Som del af stenrevsparken ud for Mosede Fort, Greve, skal stenrevet Klintekogen efter planen opføres på 8-10 meters dybde, og her understøtte de livsformer der trives på større dybder. 

Stenrevet Fyrsten - Et Formidlingsrev og maritim nyttehave

Som del af projekt Køge Bugt Marine Park arbejder vi sammen med Ishøj Naturcenter og Havhytten på at etablere det kystnære stenrev, Fyrsten, i bugten uden for Ishøj Havn og Strandparken. Revet skal fungere som formidlingssstenrev, og kombineres med maritime nyttehaver

Circle reef
– et forskningsprojekt i betonrev

Som del af Projekt Køge Bugt Marine Park vil vi i samarbejde med DTU Aqua, DTU Sustain, WSP etablere Circle Reef i farvandet ud for Ishøj for at lære mere om potentialerne ved at anvende genbrugsbeton til konstruktion af kunstige rev. 

Det biogene rev - Et rev af muslingebanker

Som del af projekt Køge Bugt Marine Park vil vi opføre et biogent rev af levende muslinger ud for Ølsemagle Revle og Staunings Ø, Solrød. 

Formidlingsrev
– ved køge marina strand

Som del af projekt Køge Bugt Marine Park vil vi i samarbejde med Fiskeatlas, Statens Naturhistoriske Museum og frivillige fiske-entusiaster overvåge hvordan de forskellige arter flytter ind på de nye stenrev – Vil du hjælpe til?

Havformidlingscenteret - på køge marina

Som del af projekt Køge Bugt Marine Park samarbejder vi med Køge Kommune om at skabe et havformidlingscenter på Køges nye marina.

Fiskehotellet
– ved tryggevælde å og vedskølle å

Som del af projekt Køge Bugt Marine Park opfører vi stenrev til gavn for de arter, som vandrer mellem de ferske åløb og det salte vand i bugten. 

Stenrevet ved Lunden - Kystbeskyttende stenrev ud for Stevns Strand

Vi ser meget frem til at kunne fortælle mere om projektet!

Køge sønakke
– et genopretningsprojekt

Juels Grund - Et stenrevsprojekt

Vi ser meget frem til at kunne fortælle mere om projektet!

Følg os

Vi opdaterer ugentligt vores hjemmeside og Facebook side med fotos, videoer og information om sidste nyt.

Det er information om nye samarbejder og projekter, status på vores ansøgningsprocesser og igangværende projekter, samt planer i forhold til udformning af revene, så alle interesserede kan følge med i etableringen af stenrevene.

TIlmeld dig Nyhedsbrevet
* nødvendig
Vores samarbejdspartnere

Vi oplever stor interesse for vores forening, og takker alle vores medlemmer, sponsorere, samarbejdspartnere samt for den lokalpolitiske opbakning vi har fået, som bidrager til arbejdet med at udbrede vores budskaber og visioner med etablering af stenrevene i bugten. Læs mere om vores samarbejdspartnere og støttere her.