Køge Bugt Stenrev

Genopretning af livet under havoverfladen

Køge Bugt Stenrev er en frivillig forening der arbejder for etablering og vedligeholdelse af stenrev i Køge Bugt, inklusiv finansiering, forundersøgelser, ansøgninger og aftaler med myndigheder og samarbejdspartnere. Projektet blev påbegyndt i juni 2020. 

Foreningens VISIONer

Med etablering af stenrevene arbejder foreningen for at: 

  • Øge udbredelsen af tangplanter til gavn for biodiversiteten, forbedring af vandkvalitet og øget kystsikring, da tangskove er habitat for mange marine livsformer, optager næring fra vandet og stabiliserer havbunden.
  • Fremme den rekreative brug af Køge Bugt ved at give bedre muligheder for lyst- og fritidsfiskeri, UV-jagt, snorkling og dykkeroplevelser.
  • Give gode muligheder for forskning og lokal formidling af Danmarks marinbiologi, biodiversitet og blå biomasse.

OPDATERING!: Vi indsendte i april 2021 vores projektansøgninger til de første formidlingsstenrev til Miljøministeriet. Vi er virkelig stolte over, at vi har fået 3 millioner kroner tildelt fra Miljøministeriet i forbindelse med penge som forligspartier har afsat til bl.a. havmiljø.

Det er til den sydlige del af Øresund, som vi her kalder Køge Bugt, og vores forening Køge Bugt Stenrev får nu mulighed for at sætte mere fokus på havmiljøet med et formidlingsstenrev, der skal fungerer som et positivt tiltag for havmiljøet og til formidling for skoler og borgere.
 
 
 

Det er foreningens vision både at kunne etablere kystnære rev til formidling og gavn for livsformerne på det lave vand, og at give mulighed for dannelse af nye habitater på dybere vand, som vil være til gavn for livet i dybderne og samtidig vil kunne udforskes af dykkere og UV-jægere.

Dette vil vi gøre ved opførsel af forskellige typer stenrev, både tæt på og langt fra kysten, som vil give forskellige udnyttelsesmuligheder for de marine livsformer, og vi vil med tiden arbejde for at udbrede projektet til at inkludere hele bugten

Skærmbillede 2021-10-20 kl. 20.16.13

Donation via MobilePay: 443070

Hvad er et stenrev?

Et stenrev er en konstruktion af sten under vandet, der fungerer som fæstningsmedie for de tangplanter som kræver en fast overflade at gro på, da de ikke kan vokse i blød mudder eller sandbund.

Et stenrev kan derved med tiden tilbyde gydepladser, skjulesteder, spisekamre og opvækstmuligheder for mange forskellige livsformer – både de stationære og fastsiddende organismer såsom tang, alger og muslinger, samt de mobile og frit svømmende dyrearter som fisk, rejer og bløddyr.

Der findes stenrev i de danske farvande af naturlig oprindelse, men grundet mange års opfiskning af sten fra havbunden er der stor mangel på sådanne levesteder for det marine liv, især i Køge Bugt, hvorfra det skønnes at 70.000 tons sten er blevet fjernet gennem tiden.

Køge Bugt Stenrev vil arbejde for opførsel af stenrev hele vejen rundt i Køge Bugt for at give fisk og andet marint liv flere levesteder med de bedste livsbetingelser.

Undersøgelser af havbunden i Køge Bugt har vist, at placering af rev vil være muligt i mange af bugtens områder. Eksempler på disse områder er indikeret med blå felter på GEUS-kortet til højre.

Et eksempel i lille skala på den samhørighed der er mellem arterne på et stenrev.
De første stenrev

Strandgreven og klintekongen
– et formidlingsrev

De nutidige planer for stenrevsparken ud for Mosede Fort består i opførslen af et formidlingsrev med stenrevne Strandgreven og Klintekongen.

Stenrevet Fyrsten - Et Formidlingsrev

I samarbejde med Ishøj Naturcenter og Havhytten arbejder vi på at etablere et kystnært stenrev, Fyrsten, i bugten uden for Ishøj Havn og Strandparken. 

Hvorfor
"gen-etablering?"

De naturlige danske stenrev blev skabt af de sten der blev bragt hertil under den seneste istid. Årtiers stenfiskeri efter store sten i de danske farvande har resulteret i, at store områder af naturligt forekomne stenrev på lavt vand fundet i de kystnære områder (<10m) er blevet ødelagt, og derved er forsvundet gennem tiden….

Læs mere

Tidligere
Næste
Følg os

Vi opdaterer ugentligt vores hjemmeside og Facebook side med fotos, videoer og information om sidste nyt.

Det er information om nye samarbejder og projekter, status på vores ansøgningsprocesser og igangværende projekter, samt planer i forhold til udformning af revene, så alle interesserede kan følge med i etableringen af stenrevene.

TIlmeld dig Nyhedsbrevet
* nødvendig
Vores samarbejdspartnere

Vi oplever stor interesse for vores forening, og takker alle vores medlemmer, sponsorere, samarbejdspartnere samt for den lokalpolitiske opbakning vi har fået, som bidrager til arbejdet med at udbrede vores budskaber og visioner med etablering af stenrevene i bugten. Læs mere om vores samarbejdspartnere og støttere her.