Køge Sønakke

om Køge sønakke

Genetableringen af stenrevet Køge Sønakke gennemføres med Miljøstyrelsen som bygherre, hvortil Køge Bugt Stenrev deltagelse i projektet vil bestå i diverse formidlingsaktiviteter. Planen er for nuværende, at Køge Sønakke både skal tjene som huledannende rev og formidlingsstenrev. Der henvises til Miljøstyrelsen for nærmere detaljer om projektets elementer og proces.

Den tekniske rapport, hvori der redegøres for Køge Sønakke, kan findes her: https://dce2.au.dk/pub/TR200.pdf