Om formidlingsrevet strandgreven og klintekongen

et formidlingsrev ved Mosede strand

OPDATERING!: Vi indsendte i april 2021 vores projektansøgninger til de første formidlingsstenrev til MiljøministerietVi er virkelig stolte over, at vi har fået 3 millioner kroner tildelt fra Miljøministeriet i forbindelse med penge som forligspartier har afsat til bl.a. havmiljø. Disse midler vil vi bruge på at opføre stenrevene Strandgreven og Klintekongen.

De nutidige planer for stenrevsparken ved Mosede Fort skal bestå i opførslen af stenrevne Strandgreven og Klintekongen.

Da Vikingeskibsmuseets undersøgelser har gjort os opmærksomme på, at der mellem de to høfder ved Mosede Fort Museum findes bevaringsværdige genstande fra et skibsvrag, vil Strandgreven blive opført nær kysten mellem Mosede havn og den nordlige af de to høfder. Her vil besøgende let kunne komme til revet, da Karlslunde Station ligger få hundrede meter væk, og at der ved Mosede Fort Museum findes gode muligheder for parkering.

Det er tiltænkt, at stenrevet Klintekongen skal placeres på dybere vand i bugten (8-10 m) og her være til gavn for de arter der trives på større dybder, end i de kystnære områder. Klintekongen vil blive etableret ca. 1 sømil fra Mosede havn. Foreningens undersøgelser af havbunden foretaget i november 2020 har vist, at der allerede er enkelte store stenblokke til stede i denne del af bugten, hvilket indikerer, at havbunden i området er egnet til etablering af stenrev.

 

 
Formidling på lanD

Da ikke alle besøgende har lige mulighed for at udforske revene under havoverfladen, er det vores målsætning også at kunne udbrede viden om livet i Køge Bugt på landjorden til dem som besøger strandene omkring revene.

Vi vil derfor arbejde på at opsætte informations og billedtavler der viser diversiteten af de dyre- og plantearter som findes på stenrev, og hvordan koloniseringen og artsammensætningen af livet på revene ændres i takt med årets gang.

Til dette formål har vi modtaget en flot donation fra Den Blå Planet, som vil gå til produktion og opsætning af sådanne informations og billedtavler.

Form og funktion

Designet af stenrevene overvejes nøje, idet funktionaliteten af et stenrev i høj grad afhænger af revets sammensætning af sten i forskellige størrelser, samt sammenhængen og afstand mellem stenene.

Stenrevet Strandgreven skal opføres af sten arrangeret i form af en søstjerne. Søstjernens arme vil udgøres af langstrakte stendynger, som vil kunne suppleres af mindre stendynger placeret i små grupperinger. Dette gøres for at øge dækningsgraden af revet, og give gode muligheder for at de forskellige livsformer kan vandre til og fra revet, og derved kolonisere et større område i bugten.

Stenrevet Klintekongen skal bestå af store sten og opføres som et huledannende rev, hvor især de større fisk der trives på større dybder, har muligheder for at opholde sig. Samtidig vil revet kunne fungere som en dykkerbane til fritidsdykkere og de lokale dykkerforeninger, da rev på sådanne dybder er efterspurgte af dem som dykker i de danske farvande.

Som yderligere tilføjelse til stenrevet vil det være muligt at udvide revet ved at inkludere eksempelvis Fiskehoteller, også kaldet Biohuts.

Den nutidige placering og design for den kystnære del stenrevet kaldet Strandgreven.
Et eksempel på idéudviklingen for designet for Klintekongen på 8-10 meters dybde.
biohuTS - Fiskehoteller

Du har sikkert hørt hvordan hjemmelavede insekthoteller, bygget i forskelligt materiale og bestående af små gemmesteder kan være med til at øge antallet og diversiteten af insekter hjemme i haven. Sådanne strukturer, der tager særligt hensyn til de små dyr er det også muligt at udsætte til livet under vand. 

En biohut er en mindre selvstændige strukturer, der er konstrueret som et bur og fyldt med eksempelvis muslingeskaller, der er doneret fra eksempelvis restauranter, der har østers på menuen. 

Biohuts fungerer især som skjulested for fiskeyngel, rejer og andre smådyr, som kan svømme ind og gemme sig og søge føde mellem de små skaller. Derved tjener disse biohuts som både ’børnehaver’ og trædesten mellem de andre afkroge af revet, og kan bidrage til vedvarende og fortsat kolonisering af stenrevene.

Da biohuts er enkle at producere, vil det eksempelvis være en oplagt aktivitet at udføre sammen med lokale daginstitutioner eller elever fra folkeskoler, som gerne skal ’se og forstå biologi med fingrene’, og derved både vil kunne deltage aktivt i udvidelse af revet og samtidig få førstehåndskendskab til livet på et stenrev.

Skibene strandgreven og klintekongen
Områdets Andre aktiviteter

Området for placeringen af Strandgreven er et populært sted for badende gæster om sommeren, og her foregår både lyst, fritids- og erhvervsfiskeri ligesom der er undervandsjagt i området.

Derfor vil stenrevet blive tydeligt afmærket med flag og bøjer, så vi både passer på revet og på dem som eksempelvis skulle sejle eller være ude på SUP inden for området. For at sikre at revet ikke vil være til utilsigtet gene for de igangværende aktiviteter, opsøger vi løbende sådanne foreninger under vores forarbejde og design af revene, når vi bliver opmærksomme på deres tilstedeværelse. 

Har du viden om aktiviteter vi kan have overset, eller har du spørgsmål eller kommentarer til etableringen af stenrevet Strandgreven, er du meget velkommen til at kontakte os på: info@koegebugtstenrev.dk