havforMidlingscenter ved
Køge marina

Et havformidlingscenter

Køge Kommune v/Miljømedarbejder Steffen Bagger Sørensen udtaler til Køge Bugt Stenrev:

”Det er vigtigt for Køge Kommune, at et så stort projekt som retableringen af stenrev i Køge Bugt bliver formidlet til borgerne og brugerne af Køge Marina. Det er Køge Kommunes ønske, at projektet opnår en bred forankring i befolkningen gennem forståelsen af de biologiske processer, der udspiller sig på revet. For at komme dertil er det vigtigt at få etableret en base på Køge Marina, hvorfra det er muligt at gennemføre undervisning og ekskursioner i relation til stenrevet fx af kommunens naturvejleder.

En sådan base kan for eksempel være i form af en skolestue og en grejbank med formidlingsmateriale som vandkikkert, vandprøvehenter, rejehov, bakker, tang henter, akvarier, waders, tovejs lup m.m., hvorfra skoleklasser og andre interesserede kan lære om revet og udforske det bl.a. gennem et særligt formidlingsrev, der bliver etableret nær marinaen. Basen skal også være udgangspunkt for mange andre formidlingsopgaver som for eksempel krabbebassiner til de små børn og informationstavler og udstillinger for de lidt større og for voksne. Det er kommunens ønske, at basen får en så central placering på marinaen, at alle havnens brugere får nem adgang dertil.

Derudover har kommunen ønske om, at basen bliver indrettet således, at også universiteter kan bruge faciliteterne til deres havundersøgelser ikke mindst som opfølgning på revets udvikling efter retableringen.”

Køge Marina