Om holdet bag

Hvem er vi?

Holdet bag Køge Bugt Stenrev er

 • Projektleder/Formand Allan Scheller – Initiativtager
 • Projektleder assistent Emma Polauke – Marinbiolog, Ph.d.stud
 • Næstformand Carsten Seest – Fritidsdykker
 • Kasserer Dan Knudsen – Statsaut. revisor
 • Revisorer Else E. Larsen og Kim Lundbøll
 • Bestyrelsesmedlem/Sekretær – Nathalie Jacomo – Marinbiolog
 • Bestyrelsesmedlem Michael Strøm –  Fritidsdykker
 • Bestyrelsesmedlem Torben Hoffmann – Byrådsmedlem
 • Bestyrelsesmedlem Martin Wagner – DN afdeling Solrød strand
 • Suppleant Ida Jagd – Biolog, Den Blå Planet
 • Suppleant Stina Højgaard – Fridykker og UV-jæger

Undervejs i processen får vi hjælp og rådgivning af eksperter fra Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet/ Statens Naturhistoriske Museum/ Fiskeatlas og WSP Danmark, samt fra frivillige biologer og dykkere der deltager i det nødvendige feltarbejde, udarbejdelse af ansøgninger og tilladelser. Samtidig arbejder vi tæt sammen med Ishøj Naturcenter, med hvem vi løbende udveksler ideer og erfaringer.

Foreningen blev stiftet på den stiftende generalforsamling 22. juni 2020 i Mosede Havn.

Her kan du se foreningens Vedtægter (2022), Referat af generalforsamling (2024), Køge Bugt Stenrev årsrapport (2024), og Køge Bugt Marine Park Årsrapport (2024).

Her kan du finde foreningens Indsamlingstilladelse 2023 og Regnskab 2022.

Hjemmesiden vedligeholdes af E. Polauke