Om holdet bag

Hvem er vi?

Foreningen søger at skabe et forbedret havmiljø, en forbedret vandkvalitet og en øget biodiversitet i havet omkring Køge Bugt gennem skabelsen af huledannende stenrev samt dokumentere effekterne af ny- eller gendannede rev og udbrede kendskabet til havmiljøet generelt og effekterne af revene.

Holdet bag foreningen for Køge Bugt Stenrev er

  • Formand Allan Scheller – Initiativtager
  • Næstformand  Carsten Seest – Fritidsdykker
  • Kasserer Dan Knudsen – Statsaut. revisor
  • Sekretær Henrik Dahl – Nautic Marine Greve
  • Bestyrelsesmedlem Michael Strøm –  Fritidsdykker
  • Bestyrelsesmedlem Torben Hoffmann – Byrådsmedlem
  • Bestyrelsesmedlem Martin Wagner – Webmaster

Undervejs i processen får vi hjælp og rådgivning af eksperter fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), samt fra frivillige biologer og dykkere der deltager i det nødvendige feltarbejde og bidrager til udbredelse af foreningens visioner og arbejde. Samtidig arbejder vi tæt sammen med Ishøj Naturcenter, med hvem vi løbende udveksler ideer og erfaringer.

Foreningen blev stiftet på den stiftende generalforsamling 22. juni 2020 i Mosede Havn

Du kan se foreningens vedtægter her