Om holdet bag

Hvem er vi?

Årsrapport Generalforsamling 2021Holdet bag foreningen for Køge Bugt Stenrev er

  • Formand Allan Scheller – Initiativtager
  • Næstformand  Carsten Seest – Fritidsdykker
  • Kasserer Dan Knudsen – Statsaut. revisor
  • Sekretær Henrik Dahl – Nautic Marine Greve
  • Bestyrelsesmedlem Michael Strøm –  Fritidsdykker
  • Bestyrelsesmedlem Torben Hoffmann – Byrådsmedlem
  • Bestyrelsesmedlem Martin Wagner – Danmarks Naturfredningsforening, Solrød strand
  • Suppleant Nathalie Jacomo – Marinbiolog
  • Suppleant Emma Polauke – Marinbiolog

Undervejs i processen får vi hjælp og rådgivning af eksperter fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Statens Naturhistoriske Museum – Fiskeatlas og WSP Danmark, samt fra frivillige biologer og dykkere der deltager i det nødvendige feltarbejde, udarbejdelse af ansøgninger og tilladelser. Samtidig arbejder vi tæt sammen med Ishøj Naturcenter, med hvem vi løbende udveksler ideer og erfaringer.

Foreningen blev stiftet på den stiftende generalforsamling 22. juni 2020 i Mosede Havn.

Her kan du se foreningens Vedtægter (2022), Referat for Generalforsamlingen juni 2021 og Årsrapport Generalforsamling 2021.

Her kan du finde foreningens Indsamlingstilladelse_2022 og Regnskab 2021.

Hjemmesiden vedligeholdes af Allan Scheller og Emma Polauke