Stenrevet Klintekongen

Klintekongen
Et stenrev i dybet

Det er tiltænkt, at stenrevet Klintekongen skal placeres på dybere vand, 8-10 m, og her være til gavn for de arter der trives på større dybder end i de kystnære områder. 

Dette gælder blandt andet fiskearter såsom torsken. Samtidig vil dette rev kunne fungere som en dykkerbane der kan besøges af  fritidsdykkere og de lokale dykkerforeninger, da rev på sådanne dybder er efterspurgte af de som dykker i de danske farvande.

Der er endnu ikke udarbejdet et nærmere design for Klintekongen. Det er dog tiltænkt, at revet skal udgøres af store sten og derved blive opført som et huledannende rev, hvor større fisk har muligheder for at gemme sig.

Klintekongen vil blive etableret ca. 1 sømil fra Mosede havn. Foreningens undersøgelser af havbunden foretaget i november 2020 har vist, at der allerede er store stenblokke tilstede i denne del af bugten, hvilket indikerer, at havbunden i området er egnet til etablering af stenrev.