Klintekongen - et stenrev i dybet

klintekongen

Det er tiltænkt, at stenrevet Klintekongen skal placeres på dybere vand i bugten (8-10 m) og her være til gavn for de arter der trives på større dybder, end i de kystnære områder. Klintekongen vil blive etableret ca. 1 sømil fra Mosede havn. Foreningens undersøgelser af havbunden foretaget i november 2020 har vist, at der allerede er enkelte store stenblokke til stede i denne del af bugten, hvilket indikerer, at havbunden i området er egnet til etablering af stenrev.

 

 

Stenrevet Klintekongen skal bestå af store sten og opføres som et huledannende rev, hvor især de større fisk der trives på større dybder, har muligheder for at opholde sig. Samtidig vil revet kunne fungere som en dykkerbane til fritidsdykkere og de lokale dykkerforeninger, da rev på sådanne dybder er efterspurgte af dem som dykker i de danske farvande.