Om formidlingsrevet strandgreven

Formidlingsrevet Strandgreven

I juni 2024 blev formidlingsstenrevet Strandgreven opført ved Mosede Fort. Stenrevet er skabt af omtrent 480 tons sten (ca. 220 kubikmeter), som vi gennem de sidste par år har indsamlet i lokale stenbanker, som er blevet doneret af borgere og firmaer. 

Strandgreven kan findes nær kysten mellem Mosede havn og den nordlige af de to høfder. Her kan besøgende let komme til revet, da Karlslunde Station ligger få hundrede meter væk, og at der ved Mosede Fort Museum findes gode muligheder for parkering.

Strandgrevens konstruktion har form som en søstjerne, hvis arme er udgjort af mindre langstrakte stendynger placeret i små grupperinger. Dette er gjort for at øge dækningsgraden af revet, og give gode muligheder for at de forskellige livsformer kan vandre til og fra revet, og derved kolonisere et større område i bugten. Samtidig tillader de små stendynger fri passage af havvandet, hvilket mindsker ophobning af tangopskyl på den kystnære side af revet. 

 
Formidling på lanD

Da ikke alle besøgende har lige mulighed for at udforske revene under havoverfladen, er det vores målsætning også at kunne udbrede viden om livet i Køge Bugt på landjorden til dem som besøger strandene omkring revene.

Vi vil derfor arbejde på at opsætte informations og billedtavler der viser diversiteten af de dyre- og plantearter som findes på stenrev, og hvordan koloniseringen og artsammensætningen af livet på revene ændres i takt med årets gang.

Til dette formål har vi modtaget en flot donation fra Den Blå Planet, som vil gå til produktion og opsætning af sådanne informations og billedtavler.

Placering og design for Strandgreven.
Skibene strandgreven og klintekongen