Om formidlingsrevet strandgreven

et formidlingsrev ved Mosede strand

De nutidige planer for stenrevsparken ved Mosede Fort skal bestå i opførslen af stenrevne Strandgreven og Klintekongen.

Da Vikingeskibsmuseets undersøgelser har gjort os opmærksomme på, at der mellem de to høfder ved Mosede Fort Museum findes bevaringsværdige genstande fra et skibsvrag, vil Strandgreven blive opført nær kysten mellem Mosede havn og den nordlige af de to høfder. Her vil besøgende let kunne komme til revet, da Karlslunde Station ligger få hundrede meter væk, og at der ved Mosede Fort Museum findes gode muligheder for parkering.

 
Formidling på lanD

Da ikke alle besøgende har lige mulighed for at udforske revene under havoverfladen, er det vores målsætning også at kunne udbrede viden om livet i Køge Bugt på landjorden til dem som besøger strandene omkring revene.

Vi vil derfor arbejde på at opsætte informations og billedtavler der viser diversiteten af de dyre- og plantearter som findes på stenrev, og hvordan koloniseringen og artsammensætningen af livet på revene ændres i takt med årets gang.

Til dette formål har vi modtaget en flot donation fra Den Blå Planet, som vil gå til produktion og opsætning af sådanne informations og billedtavler.

Form og funktion

Designet af stenrevene overvejes nøje, idet funktionaliteten af et stenrev i høj grad afhænger af revets sammensætning af sten i forskellige størrelser, samt sammenhængen og afstand mellem stenene.

Stenrevet Strandgreven skal opføres af sten arrangeret i form af en søstjerne. Søstjernens arme vil udgøres af langstrakte stendynger, som vil kunne suppleres af mindre stendynger placeret i små grupperinger. Dette gøres for at øge dækningsgraden af revet, og give gode muligheder for at de forskellige livsformer kan vandre til og fra revet, og derved kolonisere et større område i bugten.

Den nutidige placering og design for den kystnære del stenrevet kaldet Strandgreven.
Skibene strandgreven og klintekongen
Områdets Andre aktiviteter

Området for placeringen af Strandgreven er et populært sted for badende gæster om sommeren, og her foregår både lyst, fritids- og erhvervsfiskeri ligesom der er undervandsjagt i området.

Derfor vil stenrevet blive tydeligt afmærket med flag og bøjer, så vi både passer på revet og på dem som eksempelvis skulle sejle eller være ude på SUP inden for området. For at sikre at revet ikke vil være til utilsigtet gene for de igangværende aktiviteter, opsøger vi løbende sådanne foreninger under vores forarbejde og design af revene, når vi bliver opmærksomme på deres tilstedeværelse. 

Har du viden om aktiviteter vi kan have overset, eller har du spørgsmål eller kommentarer til etableringen af stenrevet Strandgreven, er du meget velkommen til at kontakte os på: info@koegebugtstenrev.dk