Planlægning praksis og procedure

Hvad er så planen?

For at kunne etablere et stenrev kræves der en masse nødvendig forarbejde.

Da foreningens projekter stadig er i opstartsfasen, sker der løbende fremskridt i processerne med planlægning og design af revene, udarbejdelse af ansøgninger til blandt andre Kystdirektoratet, at deltage i informationsmøder med interesseorganisationer og andre parter, samt indgå aftaler og samarbejde med andre nuværende aktiviteter der foregår kystnært og til havs i bugten.

Der er 3 igangværende projekter om etablering af stenrev i Køge Bugt. Placeringen af stenrevene i Køge Bugt er begrænset til den type af havbund der består af hårdt substrat, kaldet hård bund. 

Sådanne passende områder er allerede blevet identificeret gennem undersøgelser af havbunden samt indsamlet fra kortoplysninger givet fra GEUS. Disse er angivet som de brune områder på kortet. 

Havbunden i Køge Bugt består primært af sandbund med enkelte hårdbundsområder, hvilket derfor er et vigtigt og samtidig begrænsende aspekt at tage hensyn til i udvælgelsen for placeringen af stenrevene, da en for blød bund vil resultere i, at stenene ’synker ned’, og revet derfor hurtigt vil forsvinde helt. 

Derfor har vi indledningsvist foretaget scanninger af havbunden for at undersøge sammensætningen af havbunden, så revene får de bedste muligheder for vellykket etablering. Samtidig bidrog disse turer med scanninger til afsløring af områder med sten som allerede fandtes i områderne – hvilket kan ses i videoen til højre.

Følg med dykkerne ned under vandet og se undervandsvideoerne fra turene i jagten på store sten på havbunden i bugten:
Design af revene

For at give mulighed for så høj en kvalitet og funktionalitet af stenrevne som muligt, er det vigtigt at sikre diversitet i sammensætningen og konstruktionen af revet således, at der bliver plads til både små og store dyr og vandplanter. 

Dette gøres ved at sammensætte revene af både store og små sten, at arrangere de sten der nedlægges således, at de danner huler, har store overflader der øger muligheden for store områder med tangplanter og at der tages hensyn til mulighed for spredning, så livsformerne kan vandre og kolonisere på tværs af revets afkroge. 

Derved øges mulighederne for et sundt rev med en stor mangfoldighed af liv, med mange forskellige arter. Da de tidligere stenrev, der er etableret i de danske vande, har stor variation i både størrelse, design og sammensætning af sten, samarbejder vi med de foreninger og eksperter som har erfaring med etablering af stenrev, for at få de bedst mulige resultater.

Planlagte Stenrev

Vi har indtil videre planlagt etablering af 3 stenrev i Køge Bugt; Strandgreven, Klintekongen og Fyrsten. Strandgreven og Klintekongen, er opkaldt efter to danske fragtskibe, som i 1930’erne sejlede passagerer mellem Køge og København. 

Fyrsten er opkaldt efter fundet af en jernalder-fyrste fra 200-tallets Ishøj. Planlægningen af de tre rev foregår sideløbende, og du kan læse mere om status og intentionerne for revene på de respektive sider; Om Strandgreven, Om Klintekongen, og Om Fyrsten. 

Eftersom det ikke er muligt at tilvejebringe tilstrækkeligt af de oprindelige sten fra Køge Bugt, vil de sten der skal udgøre Strandgreven og Klintekongen blive importeret fra Norge, og doneret fra landmænd og byggeprojekter på land. 

Herved vil stenene stamme fra  tunnel-bygningsprojekter og være overskudssten, og er derfor ikke udvundet fra grusgrave eller lignende.