Planlægning praksis og procedure

Hvad er så planen?

Køge Bugt Stenrev ønsker at samarbejde med ALLE, som også har som vision at udføre positive tiltag for havmiljøet i de danske farvande. Du kan se mere om vores samarbejdspartnere her. 

Vi har derfor teamet op med dygtige og erfarne miljøkonsulenter, forskningsinstitutioner og andre danske stenrevsforeninger, som skal bistå vores forening i at gennemføre vores marine missioner i Køge Bugt. De næste trins i arbejdsprocessen involverer blandt andet godkendte tilladelser fra Kystdirektoratet samt udførsel af de nødvendige forundersøgelser, før end de første sten til projekterne kan udlægges i bugten. I mellemtiden arbejder vi i foreningen på højtryk videre på at udveksle erfaringer med andre danske stenrevsforeninger, finde flere samarbejdspartnere, og udbrede vores visioner for højere biodiversitet i Køge Bugt. 

Samtidig samarbejder vi tæt sammen med bugtens sydlige kyst-kommuner; Stevns, Køge, Solrød, Greve og Ishøj, for i fællesskab at skabe gode formidlingsplatforme til lokalbefolkningen og uddannelsesinstitutioner, således, at vi bedst muligt kan udbrede vores visioner, så vi alle kan blive klogere på hvordan vi passer bedst på vores danske farvande.

 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til vores forenings arbejde, eller er interesseret i at være med om bord i nogle af vores projekter, så tøv endelig ikke med at kontakte os!

Skærmbillede 2022-04-09 kl. 23.22.39
Skærmbillede 2022-04-09 kl. 23.23.52
271891093_2573347282799290_7544220927800159846_n
Hvor skal stenene komme fra?

Vi har nu i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Greve og Langagergård.dk fået mulighed for at starte vores officielle indsamlinger af sten med Stenbanken – Rock and Reefs, hvor du kan bidrage med sten til stenrevene! Der er opbevaringsplads på Tjærebyvej 218 i Tune, hvor Langagergård.dk har afsat et område, og har allerede har bidraget med de første sten. Kontakt Allan Scheller på tlf. 25 42 61 51.

KLAR Forsyning og Miljøcenter Greve bakker også op om et bedre havmiljø med indsamling af sten som kan afleveres i en container. 
Miljøcenter Greve vil hjælpe med maskiner og flytte dem over i containeren, hvis stenene er for store til at kunne håndteres med de bare hænder.
 
argo og Køge Genbrugsplads tager også meget gerne imod natursten, og har også stillet en stenrevs-container op til formålet. 
 

Vær opmærksom på, at stenene skal være større end 20 kg, og kun må være sten som af den ene eller anden grund skal flyttes alligevel.

Vi har netop indgået en fantastisk aftale med Vejdirektoratet om at modtage 15.000 kubikmeter overskudssten, som forventes at blive udgravet i forbindelse med udgravning til den nye Nordhavnstunnel.

De første sten er nu lagt ud på vores stenrev ‘Det Biogene Rev’ ud for Ølsemagle revle og Stauningsø, Solrød Strand.

Med denne fornemme donation har vi nu fremragende muligheder for både at etablere nye stenrev og samtidig genoprette nogle af de naturlige stenrevshabitater, som er blevet fjernet fra bugten gennem tiden. Vi håber derfor, at de mange sten kan fordeles ud på flere af vores projekter!

Projektleder Silas Nørager, Vejdirektoratet, siger:
”Det er helt naturligt, at vi finder en masse store sten under udgravninger, og det kommer vi også til, når vi graver ud til Nordhavnstunnelen. De sten, vi finder, skal efterfølgende bortskaffes, men når vi kan bidrage til det gode arbejde, som foreningen Køge Bugt Stenrev står bag, så er det en gevinst for alle parter. Vi har en overordnet målsætning om, at anlægsarbejdet af Nordhavnstunnelen skal være så bæredygtigt som muligt, og der passer det her tiltag rigtig godt ind.”

Aftalen mellem Vejdirektoratet (VD) og Køge Bugt Stenrev (KBS) indbefatter, at

  • KBS indhenter nødvendige udlægningstilladelser
  • VD vasker stenene rene for jord
  • VD står for last og fragt-omkostningerne
  • Stenene leveres på KBS’s ønskede positioner
  • Stenene losses nænsomt med grab

 

Design og placering af revene

Havbunden i Køge Bugt består primært af sandbund med enkelte hårdbundsområder, som både er et nødvendig og begrænsende aspekt der skal tages hensyn til i udvælgelsen for placeringen af stenrevene, da en for blød bund vil resultere i, at stenene synker ned i sedimentet, og revet derfor vil forsvinde helt. 

Derfor foretager vi i samarbejde med vores miljøkonsulenter, WSP Danmark, indledningsvist scanninger for at undersøge sammensætningen af havbunden. Samtidig bidrager disse turer også med ny og vigtig information om områder dækket af store enge med ålegræs, som er et vigtigt ‘levende’ habitat for mange marine livsformer, og som er effektivt til at deponere kulstof i havbunden, som der derfor bør værnes om at bevare.

For at give mulighed for så høj en kvalitet og funktionalitet af stenrevne som muligt, vil vi forsøge at sikre diversitet i sammensætningen af de sten der udgør revene således, at der bliver rum til både små og store dyr og vandplanter. Dette gøres ved at konstruere revene af både store og små sten, at arrangere de stenene således, at der både danner huler, sikres store overflader der øger muligheden for store områder med tangplanter og at der tages hensyn til mulighed for spredning, så livsformerne kan vandre og kolonisere på tværs af revets afkroge.