Planlægning praksis og procedure

Hvad er så planen?

Onsdag d. 27. januar 2021 deltog Køge Bugt Stenrev i et møde med Strandparken IS om foreningens potentielle deltagelse i projektet EU-Life Project, hvor der ansøges om midler i EU til kystsikring af Strandparken på land og i vand. De danske partnere i EU-ansøgningen er Greve, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre Kommune samt Strandparken I/S, Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Dette er et projekt som nok tager nogle år, da flere af de nødvendige undersøgelser og indkøb skal i udbud, men det vigtige er, at der er gode muligheder for at der bliver etableret flere stenrev, der både fungerer som kystsikring og selvfølgelig også giver større biodiversitet i havet!

Vi har i april 2021 indsendt ansøgninger til Miljøministeriet med vores projektforslag til stenrevne Strandgreven og Klintekongen, med henblik på at de vil indgå i udmøntningen af de 10 millioner kroner, som Folketinget har sat af til genetablering af stenrev i Øresund – læs ansøgningerne her. 

 

Vi har nu i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Greve og Langagergård.dk fået mulighed for at starte vores officielle indsamling af sten med Stenbanken – Rock and Reefs, hvor du kan bidrage med sten til stenrevene! Der er opbevaringsplads på Tjærebyvej 218 i Tune, hvor Langagergård.dk har afsat et område, og har allerede har bidraget med de første sten. Kontakt Christian Klem for mere information.

Vær opmærksom på, at stenene skal være større end 20 kg, og kun må være sten som af den ene eller anden grund skal flyttes alligevel.

Design af revene

Havbunden i Køge Bugt består primært af sandbund med enkelte hårdbundsområder, hvilket er et vigtigt og samtidig begrænsende aspekt der skal tages hensyn til i udvælgelsen for placeringen af stenrevene, da en for blød bund vil resultere i, at stenene ’synker ned’, og revet derfor hurtigt vil forsvinde helt. 

Derfor har vi indledningsvist foretaget scanninger af havbunden for at undersøge sammensætningen af havbunden, så revene får de bedste muligheder for vellykket etablering. Samtidig bidrog disse turer med scanninger til afsløring af områder med sten som allerede fandtes i områderne – hvilket kan ses i videoen til højre.

For at give mulighed for så høj en kvalitet og funktionalitet af stenrevne som muligt, er det vigtigt at sikre diversitet i sammensætningen og konstruktionen af revet således, at der bliver plads til både små og store dyr og vandplanter. 

Dette gøres ved at sammensætte revene af både store og små sten, at arrangere de sten der nedlægges således, at de danner huler, har store overflader der øger muligheden for store områder med tangplanter og at der tages hensyn til mulighed for spredning, så livsformerne kan vandre og kolonisere på tværs af revets afkroge. 

Derved øges mulighederne for et sundt rev med en stor mangfoldighed af liv, med mange forskellige arter. Da de tidligere stenrev, der er etableret i de danske vande, har stor variation i både størrelse, design og sammensætning af sten, samarbejder vi med de foreninger og eksperter som har erfaring med etablering af stenrev, for at få de bedst mulige resultater.

Planlagte Stenrev

Vi har indtil videre planlagt etablering af 3 stenrev i Køge Bugt; Strandgreven, Klintekongen og Fyrsten. Strandgreven og Klintekongen, er opkaldt efter to danske fragtskibe, som i 1930’erne sejlede passagerer mellem Køge og København. 

Fyrsten er opkaldt efter fundet af en jernalder-fyrste fra 200-tallets Ishøj. Planlægningen af de tre rev foregår sideløbende, og du kan læse mere om status og intentionerne for revene på de respektive sider; Om Strandgreven, Om Klintekongen, og Om Fyrsten. 

Eftersom det ikke er muligt at tilvejebringe tilstrækkeligt af de oprindelige sten fra Køge Bugt, vil de sten der skal udgøre Strandgreven og Klintekongen blive importeret fra Norge, og doneret fra landmænd og byggeprojekter på land. 

Herved vil stenene stamme fra  tunnel-bygningsprojekter og være overskudssten, og er derfor ikke udvundet fra grusgrave eller lignende.