Køge Bugt Stenrev

Genopretning af livet under havoverfladen

Køge Bugt Stenrev er en frivillig forening der arbejder for etablering og vedligeholdelse af stenrev i Køge Bugt, inklusiv finansiering, forundersøgelser, vedligeholdelse, ansøgninger og aftaler med myndigheder og samarbejdspartnere. Projektet blev påbegyndt i juni 2020.

Vi ønsker
Med etablering af stenrevene arbejder foreningen for:
  • Øge udbredelsen af tangplanter og ålegræs til gavn for biodiversiteten, vandkvalitet og kystsikring, da disse optager næring fra vandet, giver husly og samtidig holder på sandbunden.
  • Give forbedrede yngle- og opvækstmuligheder til gavn for fisk og bunddyr, i det stenrevet udgør skjule- og levesteder for dyrelivet.
  • Fremme den rekreative brug af Køge Bugt ved forbedret badevand og muligheder for fiskeri, snorkling og dykkeroplevelser, idet revene giver anledning til flere fisk og andre livsformer.
  • Give gode muligheder for forskning og formidling af Danmarks marinbiologi og blå biomasse.

Støt os via MobilePay: 443070

koege-bugt1
De tre stenrev
Interesserede vil let kunne komme til revet, da Karlslunde st. ligger få hundrede meter væk, og at der ved museets Mosede Fort findes gode muligheder for parkering.

Strandgreven
– et formidlingsrev

De nutidige planer for stenrevet Strandgreven består i etableringen af et rev på en vanddybde af 3-4 meter nær kysten ved Mosede fort. Strandgreven konstrueres mellem de to høfder der allerede findes på stranden. Strandgreven er opkaldt efter et danskt fragtskibe, som i 1930’erne sejlede passagerer mellem Køge og København.

Klintekongen
– en dykkebane på 10m

Stenrevet Klintekongen skal placeres på dybere vand, omtrent 10m, og derved være til gavn for de arter der trives på større dybder end i de kystnære vande. Stenrevet vil blive etableret ca. 1 sømil fra Mosede havn. Samtidig vil dette rev kunne fungere som en dykkerbane, som kan besøges af interesserede fritidsdykkere, og af de lokale dykkerforeninger, da rev på sådanne dybder er efterspurgte af de som dykker i de danske farvande.

Undersøgelser af havbunden foretaget i november 2020 har vist, at der allerede er store stenblokke tilstede i denne del af bugten, hvilket viser, at havbunden i området er egnet til etablering af stenrev.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Stenrevet Ishøj Fyrsten

I samarbejde med Ishøj Naturcenter arbejder vi på at etablere et kystnært stenrev, Ishøj Fyrsten, i bugten uden for Ishøj havn og strandpark. Det er tiltænkt, at Ishøj Fyrsten skal fungere som et formidlingsrev.

Hvorfor
"gen-etablering?"

De naturlige danske stenrev blev skabt af de sten der blev bragt hertil under den seneste istid. Årtiers stenfiskeri efter store sten i de danske farvande har resulteret i, at store områder af naturligt forekomne stenrev på lavt vand fundet i de kystnære områder (<10m) er blevet ødelagt, og derved er forsvundet gennem tiden….

Læs mere

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Previous slide
Next slide
Følg os
For at kunne etablere et stenrev kræves der en masse nødvendig forarbejde, og da projektet er i opstartsfasen, sker der løbende fremskridt i planlægning og design af revene, ansøgninger til Kystdirektoratet mm., aftaler med myndigheder og samarbejde med andre aktiviteter i bugten. Vi opdaterer løbende vores hjemmeside og Facebook side med fotos, videoer og information om sidste nyt; det som er blevet diskuteret til møder i foreningen, hvad der er planlagt i forhold til udformning og design af revene samt status på ansøgningsprocesserne, så alle kan følge med i etableringen af stenrevene.
Vores samarbejdspartnere

Vi oplever stor interesse for vores forening, og takker alle vores medlemmer, sponsorere, samarbejdspartnere samt for den lokalpolitiske opbakning vi har fået fra de tilstødende kommuner, som bidrager til arbejdet med at udbrede vores budskaber og processen med etablering af stenrevene i bugten. Find mere om støtterne her.