Opbakning og samarbejdspartnere

Tak for støtten

Foreningen kan ikke nå målet om stenrev i Køge Bugt uden medlemmer og donationer. Mange borgere, foreninger og virksomheder har meldt sig ind eller støtter Køge Bugt Stenrev. 

Vi er meget stolte at den opbakning, som vi har modtaget siden foreningens dannelse i juni 2020. Denne opbakning er en forudsætning for, at vi som en privat forening kan rejse de fornødne midler og viden, så vi sammen kan sikre etablering af funktionelle stenrev, som kommer alle til nytte uanset om du fisker, dykker, bader eller bor i området og sætter pris på et godt havmiljø.

Vi takker for samarbejder og opbakningen fra