Stenrevet Fyrsten

Fyrsten et formidlingsrev i Ishøj

I samarbejde med Ishøj Naturcenter arbejder vi på at etablere et kystnært stenrev kaldet Fyrsten, uden for Ishøj havn og strandpark.

Ved Ishøj strandpark findes Ishøj Naturcenters lokaler kendt som Havhytten. Havhytten har flere tilknyttede naturvejledere, og er en etableret del af de oplevelsestilbud der er i Ishøj Kommune, og tilbyder som den eneste af kommunerne i Køge Bugt on-site undervisningsforløb til institutioner, skoleklasser og interesserede borgere.  

Det kystnært stenrev vil være en oplagt mulighed for at tilbyde formidling og førstehåndsoplevelser med besøgende hos Havhytten.

Elever og besøgende vil have mulighed for at udforske bugten under de forløb der foregår i våddragt og med snorkel – udstyr som alt sammen allerede findes hos Havhytten. 

Havhyttens personale vil derudover have mulighed for at udføre hyppige opsyn med revenes tilstand i forbindelse med deres undervisningsforløb. I felten vil besøgende også have mulighed for at følge livets kolonisering af revet på land, via indsamlede prøver og observationer der bringes med ind i faciliteterne i undervisningslokalerne.

Udover at give mulighed for at inddrage befolkningen direkte i udnyttelsen af stenrevet, ved at tilbyde undervisning og give mulighed for høst af blå biomasse (spiselige tang- og muslinge arter), vil stenrevet have gavnlige effekter på områdets mange vandmiljøer, hvilket tæller inderhavnen, de mange små sammenhængende bassiner samt Store Vejleå.  

Det er tiltænkt, at stenrevet Fyrsten skal fungere som et formidlingsrev, og skal placeres syd for indsejlings-passagen til Ishøj havn, og derved være i tæt forbindelse med de stenmoler der allerede findes her.

 

Forundersøgelserne til stenrevet og nyttehave til muslinger er påbegyndt i 2020, hvor vi i samarbejde med Ishøj Naturcenter skal finde det bedste sted for placeringen af stenrevet og nyttehaven.

Umiddelbart arbejder vi på at rykke det tættere på stenmolen, da det viste sig, at der er 2 m vand tæt på stenmolen. I videoen ses en sunket jolle med bunden opad.