Stenrevet Fyrsten

Fyrsten et formidlingsrev i Ishøj

I samarbejde med Ishøj Naturcenter arbejder vi på at etablere et kystnært stenrev kaldet Fyrsten, uden for Ishøj Havn og Strandparken.

Ved Ishøj Strandpark findes Ishøj Naturcenters lokaler kendt som Havhytten. Havhytten har flere tilknyttede naturvejledere, og er en etableret del af de oplevelsestilbud der er i Ishøj Kommune, og tilbyder som den eneste af kommunerne i Køge Bugt on-site undervisningsforløb til institutioner, skoleklasser og interesserede borgere.  

Det kystnært stenrev Fyrsten vil være en oplagt mulighed for at tilbyde se-med- fingrerne-formidling og førstehåndsoplevelser til besøgende hos Havhytten. Elever og besøgende vil have mulighed for at udforske bugten under de forløb der foregår i våddragt og med snorkel – udstyr som alt sammen allerede findes hos Havhytten. 

Havhyttens personale vil derudover have mulighed for at udføre hyppige opsyn med revenes tilstand i forbindelse med deres undervisningsforløb. Besøgende vil også have mulighed for at følge livets kolonisering af revet fra landjorden igennem indsamlede prøver af dyr og tangplanter der bringes med ind i undervisningslokalernes faciliteter.

Udover at give mulighed for at inddrage befolkningen direkte i udnyttelsen af stenrevet, ved at tilbyde undervisning og give mulighed for høst af spiselige tang- og muslinge arter fra en såkaldt ‘marin nyttehave’, vil stenrevet have gavnlige effekter på områdets mange vandmiljøer, hvilket tæller inderhavnen, de mange små sammenhængende bassiner og Store Vejleå.