Stenrevet Fyrsten

Fyrsten et formidlingsrev i Ishøj

I samarbejde med Ishøj Naturcenter arbejder vi på at etablere et kystnært stenrev kaldet Fyrsten, uden for Ishøj Havn og Strandparken.

Ved Ishøj Strandpark findes Ishøj Naturcenters lokaler kendt som Havhytten. Havhytten har flere tilknyttede naturvejledere, og er en etableret del af de oplevelsestilbud der er i Ishøj Kommune, og tilbyder som den eneste af kommunerne i Køge Bugt on-site undervisningsforløb til institutioner, skoleklasser og interesserede borgere.  

Det kystnært stenrev Fyrsten vil være en oplagt mulighed for at tilbyde formidling og førstehåndsoplevelser med besøgende hos Havhytten.

Elever og besøgende vil have mulighed for at udforske bugten under de forløb der foregår i våddragt og med snorkel – udstyr som alt sammen allerede findes hos Havhytten. 

Havhyttens personale vil derudover have mulighed for at udføre hyppige opsyn med revenes tilstand i forbindelse med deres undervisningsforløb. Besøgende vil også have mulighed for at følge livets kolonisering af revet fra landjorden igennem indsamlede prøver af dyr og tangplanter der bringes med ind i undervisningslokalernes faciliteter.

Udover at give mulighed for at inddrage befolkningen direkte i udnyttelsen af stenrevet, ved at tilbyde undervisning og give mulighed for høst af spiselige tang- og muslinge arter fra en såkaldt ‘marin nyttehave’, vil stenrevet have gavnlige effekter på områdets mange vandmiljøer, hvilket tæller inderhavnen, de mange små sammenhængende bassiner og Store Vejleå.  

Det er tiltænkt, at stenrevet Fyrsten skal fungere som et formidlingsrev, og skal placeres syd for indsejlings-passagen til Ishøj Havn, og derved være i tæt forbindelse med de stenmoler der allerede findes her.
Havhytten.

Grundet de igangværende ansøgningsprocesser i forbindelse med Strandparken IS’s potentielle deltagelse i EU-Life Projektet, hvor der ansøges om midler i EU til kystsikring og opførsel af stenrev i området ved Strandparken, er en del af arbejdet med Ishøj Fyrsten pt. sat i bero.

Samarbejdet mellem Ishøj Naturcenter og Køge Bugt Stenrev fortsætter dog imellem tiden ’på land’, og når der er nyt om EU projektets udfald, vil I kunne læse mere om processen med at få stenrevet Ishøj Fyrsten opført i bugten.

Forundersøgelserne til Fyrsten og nyttehaven er påbegyndt i 2020, hvor vi i samarbejde med Ishøj Naturcenter skal finde det bedste sted for placeringen. I videoen ses en sunket jolle med bunden opad spottet under en af vores undersøgelser.